• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

BHP i PPOŻ.

 

Obsługa BHP

 

Kodeks Pracy art. 237 § 2. Szczegółowy zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz kwalifikacje służb bhp określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr109 poz.704 z ze zm.).

 

Propoujemy obsługę BHP dla pracodawców świadczoną na zasadzie outsourcingu - To najwygodniejsze rozwiązanie, które polega na świadczeniu obsługi BHP.

 

Oferujemy obsługę róznej wielkości firm.

 

 

W naszej ofercie jest m.in. opracowywanie:

 

- kart ryzyka zawodowego,

- wykazów prac szczególnie uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych,

- instrukcji BHP,

również

- analiz stanu BHP,

- audytów budynków i stanowisk pracy.

 

Organizujemy szkolenia BHP oraz ppoż. dla pracowników i  pracodawców każdej grupy zawodowej. 

 

 

Zajmujemy się świadczeniem usług szkoleniowych takich jak Szkolenia BHP wstępne, okresowe oraz szkolenia specjalistyczne (dla sygnalistów, hakowych, operatorów elektronarzędzi i itp.) .

 

Szkolenia organizujemy w sali wykładowej w Warszawie lub u klienta.

Obsługujemy firmy na terenie całego województwa mazowieckiego.

Szkolenia prowadzimy w formie tradycyjnej, instruktażu, seminarium szkoleniowego, kursów BHP, samokształcenia kierowanego.

 

 

 Szkolenie BHP wstępne

 

Przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy pracodawca musi zadbać o jego przeszkolenie wstępne.

 

Składa się na nie:

- instruktaż ogólny, który obejmuje umiejętności oraz wiedzę podstawowe do wykonywania pracy,

- instruktaż stanowiskowy, który obejmuje przepisy i zasady BHP zależnie od stanowiska pracy.

 

Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego musi być potwierdzone w formie pisemnej i a dokument dołączony do akt pracowniczych.

 

 

Szkolenie BHP okresowe

 

Szkolenia okresowe przeprowadzane jest w celu zaktualizowania wiedzy oraz uzupełnienia wiadomości w dziedzinie BHP w stosunku nabytych przez pracownika umiejętności podczas szkolenia wstępnego.

 

Częstotliwość szkoleń okresowych uzależniona jest od zajmowanego przez pracownika stanowiska.

 

  1. co najmniej raz na 1 rok – pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace,

 

  1. co najmniej raz na 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prac,

 

  1. co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami: kierownicy, brygadziści, mistrzowie, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz projektanci, konstruktorzy urządzeń i maszyn, pracownicy służb BHP i wykonujący prace tej służby, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 

  1. co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP

 

 

 

Szkolenia Przeciwpożarowe 

 

Ofertujemy kompleksową obsługę ppoż. dopasowaną indywidualnie do potrzeb (również usług kontrolne i nadzorcze, a także organizujemy szkolenia w ramach ochrony przeciwpożarowej).

 

 

Oferujemy w zakresie ppoż.:

 

- wstępne szkolenia ppoż.,

- okresowe szkolenia ppoż.,

- przygotowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- zaopatrywanie firmy w aktualne znaki i instrukcje ppoż.,

- montaż odpowiednich znaków ewakuacyjnych i ppoż. zgodnie z przepisami wyposażenie firm w sprzęt ratunkowy i sprzęt gaśniczy,

- ćwiczenia akcji ratowniczych i ewakuacyjnych budynków.