• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Azbest

AZBEST

 

 

Analizy izolacji płaszcza na zawartość azbestu.

 

Badania wykonywane są na zlecenie Zamawiającego w celu:

   a)  inwentaryzacji produktów zawierających azbest

lub

   b)  w  przypadku potrzeby przeprowadzenia remontu, podczas którego może wystąpić konieczność wymiany bądź naruszenia izolacji potencjalnie zawierającej azbest.

 

Ofertę kierujemy do:

- Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej,

- Zakładów przemysłu chemicznego , hut, cementowni, cukrowni,

- potencjalnych kupców budynków / zakładów (głównie badania na obecność azbestu w materiałach izolacyjnych budynków),

- innych zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych.

 

Do wyceny badania izolacji na obecność azbestu niezbędne są następujące informacje:

- lokalizacja obiektu w którym ma być dokonany pobór,

- przeszłość terenu,

- określenie celu zbadania próbki,

- lokalizacja miejsca poboru próbki nad powierzchnią ziemi oraz krótki opis dostępu do tego miejsca ?

 

Jak wygląda w skrócie usługa:

• Pobranie próbek płaszcza izolacji (np. wełna mineralna lub wata szklana)

• Sprawdzenie pod kątem występowania włókien azbestowych w płaszczu osłonowym izolacji,

• Przygotowanie raportu.