• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Radon

Oferujemy wykonanie badań zawartości radonu w powietrzu

(w powietrzu w domu, biurze, na stanowisku pracy itp.).

 

 

Radon

Radon (222Rn) jest gazem promieniotwórczym, który naturalnie występuje w przyrodzie.

Powstaje w wyniku rozpadu Radu (226Ra) naturalnego pierwiastka promieniotwórczego, który jest składnikiem skorupy ziemskiej.

Radon jest gazem szlachetnym, cięższym od powietrza, jest niewidoczny, nie ma zapachu ani smaku. Wysokie stężenia radonu jest szkodliwe dla zdrowia.

Pochodne radonu obecne w powietrzu, wnikają do układu oddechowego i stanowią niebezpieczeństwo powstania chorób nowotworowych układu oddechowego (m.in. raka płuc).

 

Oznaczanie radonu

W danym budynku/zakładzie dozymetry umieszcza się w różnych punktach - wynika  z tego różna ilość próbek i co za tym idzie ustalana indywidualnie stawka. W celu uzyskania większej ilości informacji bądź też wyceny danej usługi zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

 

Badanie polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu dozymetru pasywnego na określony czas (od 1 do 3 miesięcy), do którego wnika gazowy Radon. Po okresie ekspozycji dozymetr odsyła się do laboratorium, gdzie następuje odczyt, a na jego podstawie następuje obliczenie gęstości, która umożliwia określenie średniego rocznego stężenia radonu w badanym pomieszczeniu (Bq/m3).

 

Jeśli wynik jest powyżej limitu, to można podjąć działania – zwiększyć wydajność wentylacji, pomalować ściany etc.

 

Ofertę kierujemy m.in. do:

- firm zobligowanych do wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy,

- dużych firm zagranicznych mająych biura w PL, które standardowo badają radon w miejscu pracy,

- zarządców nieruchomości, którzy działają na rzecz w/w,

- deweloperów,

- laboratoriów, które zajmują się badaniem jakości powietrza,

- firm produkujących materiały budowlane.

 

Dyrektywa UE

W lutym 2018 roku wchodzi w życie dyrektywa UE, która wprowadza obowiązek w krajach członkowskich do monitorowania zaw. radonu w powietrzu. Polska również musi dostosować się do tych przepisów.

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.