• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Telefoniczny PRZEGLĄD potrzeb firmy w zakresie ochrony środowiska

 

TELEFOICZNY PRZEGLĄD potrzeb firmy w zakresie ochrony środowiska.

 

Oferujemy podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej rozpoznanie potrzeb Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska t.j. MINI AUDYT TELEFONICZNY podczas którego sprecyzujemy Państwa potrzeby i po którym będziemy w stanie złożyć Państwu ofertę na usługi, które rozwiążą Państwa problemy.

 

Rozpoznajemy potrzeby w następujących zakresach:

 

uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie:              

a) emisji gazów i pyłów do powietrza,              

b) wytwarzania, przetwarzania, zbieranie i transportu odpadów,              

 c) poboru wód z ujęć,              

d) odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,             

e) wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego podmiotu,              

 f) posiadania instalacji podlegających pod pozwolenia  zintegrowane,

 

naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, odprowadzania ścieków i innych oraz wypełnienia sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w powyższym zakresie,

wypełnienia sprawozdań w ewidencji KOBIZE,

 - zaprowadzenia ewidencji odpadów,

- wypełnienia zbiorczego zestawienia w zakresie gospodarki odpadami , 

- wypełnienia sprawozdań dotyczących opakowań,

- wypełnienia zgłoszenia i sprawozdań dotyczących wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 

pomiarów i badań w zakresie:            

a) emisji gazów i pyłów do powietrza,            

b) pobieranych wód z ujęć,

c) odprowadzanych ścieków (w tym ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu oraz wód opadowych i roztopowych oraz ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi)

d) emisji hałasu,

e) odpadów,

f) gruntów.

 

- przeprowadzenia kontroli szczelności i prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska, 

 

- konieczności zamontowania króćców pomiarowychseparatora substancji ropopochodnych (podczyszczanie ścieków) lub urządzeń do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in. LZO).

 

 

Zapraszamy do rozmowy z naszą kadrą  - zarówno z opiekunami klienta jak i ze specjalistami. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY