• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Kontrola WIOŚ - kontrola z Urzędu Marszałkowskiego

Kontrola WIOŚ  / Protokół -  Zarządzenia pokontrolne WIOŚ 

 

(Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ = realizujemy zalecenia pokontrolne WIOŚ )

 

 

Wspomożemy Państwa w zrealizowaniu ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH  WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska)

 

 

Działamy sprawnie, dokonujemy szybkiego rozpoznania potrzeb i wyceny.

Oferujemy  usługi w konkurencyjnych cenach i szybkie wykonanie zleconych zadań.

 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0-605 072 880.

 

Szybko przedsięwzięte kroki zapewnią dotrzymanie terminów nakazanych Państwa firmie przez Urząd.

 

 

 

Prosimy o kontakt w następujących zakresach:

- uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie:

              a) emisji gazów i pyłów do powietrza,

              b) wytwarzania, przetwarzania, zbieranie i transportu odpadów,

              c) poboru wód z ujęć,

              d) odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,

              e) wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe

                  do kanalizacji innego podmiotu,

              f) posiadania instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane,

 

- naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, odprowadzania ścieków i innych,

- wypełnienie sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w powyższym zakresie,

- wypełnienie sprawozdań w ewidencji KOBIZE,

 

- zaprowadzenia ewidencji odpadów,

- wypełnienia zbiorczego zestawienia w zakresie gospodarki odpadami ,

- wypełnienie sprawozdań dotyczących opakowań,

- wypełnienia zgłoszenia i sprawozdań dotyczących wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 

- pomiarów i badań w zakresie:
            a) emisji gazów i pyłów do powietrza,

            b) pobieranych wód z ujęć,

c) odprowadzanych ścieków (w tym ścieków zawierających substancje    

    szczególnie szkodliwe odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu

    oraz wód opadowych i roztopowych oraz ścieków odprowadzanych do wód

    lub do ziemi)

d) emisji hałasu,

 

- przeprowadzenia kontroli szczelności i prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska,

 

- konieczności zamontowania separatora (podczyszczanie ścieków) lub urządzenia do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in.  LZO),

 

oraz innych zakresach.

 

 

Z przyjemnością Państwu pomożemy   

 

-

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność