• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Dokumentacja geologiczno–inżynierska

 

 

Dokumentacja geologiczno–inżynierska

 

 

W przypadku, gdy występują skomplikowane warunki gruntowe wykryte podczas badań gruntu, najczęściej występuje potrzeba przygotowania dodatkowych  dokumentacji:

 

 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

[Prawo Geologicze i Górnicze]

 

 oraz

 

- dokumentacji badań podłoża gruntowego (geotechnicznych warunków posadowienia) [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 oraz norma europejska dotyczącą fundamentów i obiektów budowlanych Eurokod 7].

 

 

Często jako część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonuje się prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli występują.

 

Czas na wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej jest uzależniony od firmy, która go wykonuje, od wielkości zadania a także od sprawności działania urzędów..

 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga zatwierdzenia. 

 

 

1)  Wykonuje się ją opierając się na opracowanym, a także przedłożonym do zatwierdzenia  „Projekcie robót geologicznych”. (Projekt obejmuje dane dotyczące projektowanej budowli, jej rodzaj, wymiary głębokość i sposób posadowienia). Projekt robót geologicznych należy złożyć do zatwierdzenia we właściwym urzędzie ze względu na obszar inwestycji oraz jej wielkość. W Warszawie jest to Biuro Ochrony Środowiska. Projekt składane są do starostwa. Oczywiście trzeba liczyć się z potrzebą udzielenia wyjaśnień na pytania doprecyzowujące, jakie mogą ewentualnie wystąpić od Urzędu

 

Zgodnie z prawem czas wyznaczony dla Urzędu na rozpatrzenie projektu wynosi do 30 dni.

W szczególnych przypadkach czas na zatwierdzenie dokumentacji może przedłużyć się do 60 dni.

 

2) Po otrzymaniu decyzji, zatwierdzającej projekt ze starostwa, jako kolejny krok składa się informację o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, które można rozpocząć po 14 dniach od daty złożenia tej informacji.

 

3) Następnie wykonuje się zaprojektowane badania gruntu w ramach prac laboratoryjnych i terenowych.

 

4) „Jako kolejny krok” przygotowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską, która przedkłada się  do zatwierdzenia. Najczęściej na zatwierdzenie czeka się około 3 tygodni. (Decyzja ta uprawomocnia się po 14 dniach od jej wydania).

 

 

W praktyce, od momentu złożenia projektu prac geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływają około trzy miesiące. W szczególnych przypadkach czas ten oczywiście może się wydłużyć.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera szczegółowe wnioski i zalecenia dotyczące sposobu odwodnienia i fundamentowania.

 

W części graficznej zawarte są mapy obrazujące różne zakresy m.in. warunki geologiczno-inżynierskie, przekroje, karty sondowań. Dodatkowo obejmuje tabelę z parametrami geotechnicznymi i zestawieniem wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (jeżeli  były wykonywane).

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.