• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Separatory / Kosze filtrujące / Systemy kasetowe

 

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie instalowane w systemach kanalizacji deszczowej przeznaczone do oddzielania zanieczyszczeń ropopochodnych od reszty ścieków.

Główne zastosowanie separatora substancji ropopochodnych to znajduje przede wszystkim w oczyszczaniu  wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni terenów miejskich, stacji benzynowych, baz paliw, parkingów, terenów zakładów przemysłowych ale również terenów parkingów biurowców, hal magazynowych oraz centrów handlowych.  

Dzięki zastosowaniu separatora odprowadzane wody opadowe i roztopowe będą spełniały wymagania określone przepisami prawa. Aczkolwiek na samą instalację separatora w systemie kanalizacyjnym nie jest wymagane  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to jednak należałoby to urządzenie opisać w operacie wodnoprawnym przy okazji ubiegania sie o pozowolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska.  

Separatory można rozróżnić w zależności od miejsca planowanego posadowienia:

  1. na terenie zielonym np. trawnika, łąki zazwyczaj montowane są separatory wykonane z tworzyw sztucznych,
  2. na terenie najazdowy montowane są separatory betonowe lub separatory z tworzyw sztucznych z dodatkową płytą betonową, która ma za zadanie rozłożyć nacisk przejeżdżających pojazdów i maszyn w celu niedopuszczenia do uszkodzenia samego separatora..

W celu doboru podstawowej wartości która jest wielkość separatora najważniejszą informacją jest wielkość terenu z którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe (tzw. wielkość zlewni) oraz podanie planowanej lokalizacji posadowienia separatora - chodzi tu o późniejsze sprecyzowanie panujących na danym terenie warunków atmosferycznych dotyczących wielkości opadów oraz ukształtowania powierzchni terenu.

W celu doboru dodatkowych części do montażu ważna jest informacja o głębokości posadowienia kanalizacji w miejscu planowanego posadowienia separatora oraz o średnicy rur kanalizacyjnych w tym miejscu.

W dokumentacji separatora najczęsciej jest wskazana zalecana częstotliwość dokonywania przeglądów i  czyszczenia / wymiany wkładu separatora.

 

Dodatkowe informacje:

Bajpasy są to elementy separatora wykorzystywane przy bardzo dużych opadach - służą przepuszczeniu wody poza wkładem separatora celem niedopuszczenia do jego zniszczenia w przypadku, gdy ilość wody spływającej do separatora jest większa niż jego zakładana przepustowość. Woda w takim przypadku jest kierowana nad wkładem oczyszczającym chroniąc separator przed uszkodzeniem.

Separatory w przypadku garaży podziemnych bardzo często posiadają dodatkową pompę odprowadzającą / wymuszającą przepływ wody w kierunku powierzchni terenu (w górę).

 

Oferujemy separatory o różnej przepustowości. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 390 203 lub mailowego.    

 

 

Przykładowe zdjęcia urządzeń:

 

.

 

 

Kosz     filtrujący E…BARK 

 

Kosz filtrujący jest nową i skuteczną metodą efektywnego oczyszczania ścieków spływających do kanalizacji deszczowej poprzez wykorzystanie sorbentu w wymiennych urządzeniach filtrujących umieszczanych w studzienkach kanalizacyjnych.  Łatwy do wymiany wkład filtrujący umieszczony jest w koszu ze stali nierdzewnej.

 

Opis:

Służy do oczyszczania ścieków spływających do kanalizacji deszczowej. Najczęściej umieszczany jest w studzienkach kanalizacyjnych, do których odprowadzane są zanieczyszczenia  wraz  z  wodami  deszczowymi  i roztopowymi.

Kosz filtrujący podwieszony jest do płyty sterującej, która umieszczona jest pod kratką (rusztem) studzienki kanalizacyjnej. Zaletą instalacji jest łatwość absorbowania zanieczyszczeń w szczególności:     węglowodorów ropopochodnych, olejów, metali ciężkich, niektórych kwasów i zasad. Uzyskujemy to dzięki zastosowaniu sorbentu umieszczonego w wymiennym wkładzie filtrującym w koszu  .

W normalnych warunkach eksploatacji wkład filtrujący w koszu wymieniany  jest    od 2 do 3  razy w roku  przez firmę serwisową

Firma dokonując wymiany sorbentu w koszu filtrującym, zabiera zużyty wkład filtrujący i przekazuje go jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważnionemu zakładowi gospodarującemu takimi rodzajami odpadu.

Materiał użyty do produkcji to blacha nierdzewna  kwasoodporna.

 

 

 

 

 

Przykładowy rysunek techniczny kosza:

 

 

 

System kasetowy

 

System kasetowy doskonale sprawdza się zarówno w modernizacji istniejących separatorów olejowych, jaki również w przypadku projektowaniu nowych separatorów.

 

 

 

 

Mini oczyszczalnia ścieków

 

Oczyszczanie mechaniczne ścieków deszczowych i przemysłowych za pomocą naturalnych materiałów filtrujących.