• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Instalacje do redukcji emisji LZO

 

 

Redukcja LZO

 

 

Lotne związki organiczne to inaczej tzw. LZO -  grupa związków organicznych, które są produktami ubocznymi procesów przemysłowych stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego.

 

Ze względu na  szkodliwość tych substancji w Polsce zastosowano normy ograniczające ich emisję do środowiska poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnej zawartości LZO oraz standardów emisyjnych.

 

 

Proponujemy Państwu:

 

1) badania kontrolne dla instalacji LZO,

 

2) modelowanie emisji,

 

3) metody oczyszczania powietrza przez redukcję LZO.

 

 

 

Problem redukcji LZO może dotyczyć wielu z zakładów przemysłowych np.:

 

 • malarni i suszarni przemysłowych,

 • w przemyśle motoryzacyjnym

 • w przemyśle taboru szynowego

 • w przemyśle farb i lakierów,

 • laminarni,

 • w przemyśle stoczniowym,

 • w przemyśle tekstylnym,

 • w przemyśle poligraficznym,

 • w przemyśle chemicznym,

 • w przemyśle farmaceutycznym,

 • w przemyśle petrochemicznym,

 • do utylizacji odpadów i oczyszczalnia ścieków,

 • baz paliw oraz wielu innych.

 

 

Do najczęściej stosowanych metod zalicza się dopalacze katalityczne oczyszczające powietrze z lotnych związków organicznych przez energię powstałą podczas ich spalania.

 

Wykorzystuje się również absorbery ze złożem węgla aktywnego lub zeolitów.

 

Instalacje mogą występować w różnych układach i wariantach. Budowa proponowanych przez nas instalacji zależy m.in. od takich czynników jak czas pracy źródła emisji, wielkości strumieni zanieczyszczonego powietrza oraz stężenia lotnych związków organicznych.

 

Reduktory LZO znajdują zapotrzebowanie w każdej branży umożliwiając zmniejszenie oddziaływania na środowisko różnego rodzaju instalacji przemysłowych.

 

 

 

Podstawa prawna określająca wymagania do spełniania instalacji emitującej LZO to:

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 144, 181, 186, 201, 222
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – rozdział 6, załącznik 7 i 8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281 – załącznik nr 1 i 2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

 

 

 

 

Instalacje redukcji emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO)

 

Od projektu do dostawy, uruchomienia, przeszkolenia.

 

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt 0-605 390 20

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.