• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Audyt / Przegląd wraz z Raportem

Wykonujemy audyty / przeglądy kompleksowe oraz sektorowe:

 

Świadczymy następujące usługi:

 

  • kompleksowe audyty w zakresie wymagań ochrony środowiska wraz z wykonaniem raportu z audytu.

 

Celem audytu jest sprawdzenie: czy zakład posiada wszystkie wymagane pozwolenia (decyzje administracyjne), czy właściwie postępuje w aspektach ochrony środowiska (m.in. gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, postępowanie z opakowaniami, emisja do powietrza, opłaty, sprawozdania, umowy z firmami odbierającymi odpady). Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu.

 

 

  • audyty dotyczace konkretnych sektorów działalności m.in. w zakresie gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie wytwarzającym odpady, w zakresie gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie odbierającym odpady, w zakresie wymagań PN ISO 14001  itp.

 

Celem audytu jest sprawdzenie: czy zakład posiada wymagane pozwolenia (decyzje administracyjne) , wykonuje niezbędne sprawozdania oraz czy właściwie postępuje w ramach audytowanego sektora (przykładowymi sektorami są: gospodarka odpadami czy ISO 14001). Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu.

 

Zakres audytu jest ustalany indywidualnie z klientem.

 

 

Dokłądniejszy opis usługi znajduje się pod niniejszym linkiem.