Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

O nas

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej firmy. Firma EkoMeritum jest polską firmą specjalizującą się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska.   

    

W tej dziedzinie oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług, wciąż się rozwijając i aktywnie podążając za zmianami wynikającymi z udoskonalania prawa oraz przystosowywania go do Wspólnego Rynku Unii Europejskiej. 

 

Nasza firma składa się z odpowiedzialnych i kompetentnych specjalistów oraz wspierana jest przez wyspecjalizowanych partnerów. Celem całego zespołu jest terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych nam zadań. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo byli w pełni usatysfakcjonowani korzystając z naszych usług. 

 

Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu uzupełnić brakujące elementy w obrębie ochrony środowiska (m.in. uaktualnić wymaganą dokumentację), dzięki czemu wywiążecie się Państwo z nałożonych na Was powinności w ramach obowiązującego prawa.

 

 

 

Wykonujemy różnego typu usługi w zakresie ochrony środowiska.

 

 


1) W celu uzyskania przez Inwestora decyzji p.t. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej również pod nazwą decyzja środowiskowa) na różnego typu inwestycje (m.in. budowę lub rozbudowę zakładów, magazynów i itp.) przygotowujemy:

 

· Karty Informacyjne Przedsięwzięcia,  

 

· Raporty oceny oddziaływania na przedsięwzięcia środowisko  

(znane również potocznie pod nazwami: Raport oddziaływania na środowisko lub Ocena oddziaływania na środowisko).

 

 

 

2) Wykonujemy również usługi związane z przygotowywaniem dokumentacji sektorowych i zintegrowanych regulujących stan formalno-prawny w zakresie ochrony środowiska takie jak: 

 

·  operat wodnoprawny

będący podstawową częścią wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie m.in.: poboru wody z ujęć podziemnych i powierzchniowych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji oraz innych typów korzystania ze środowiska,

 

·  operat ochrony powietrza

(znany potocznie pod nazwą operat na emisję gazów i pyłów do powietrza lub operat na emisję gazów i pyłów do atmosfery) będący podstawą do ubiegania się o pozwolenie na emisję gazów i pyłów (decyzję na emisję gazów i pyłów) lub/i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza,

 

·  operat dotyczący gospodarowania odpadami

m.in. wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów w celu uzyskania decyzji w zakresie wytwarzanych odpadów, wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów (dawniej nazywane na odzysk i unieszkodliwianie) oraz zezwolenie na zbieranie i zezwolenie na transport odpadów celem uzyskania decyzji w wyżej wymienionym zakresie,

  

- wniosek o pozwolenie zintegrowane

(dla różnego typu procesów / instalacji podlegających pod obowiązek ubiegania się o pozwolenie zintegrowane) 

 

·  nasza oferta zawiera również inne dokumentacje.

 

 

 

3) Wśród naszych usług znajdziecie Państwo również:

 

· instarukcje w zakresie gospodarowania odpadami

(dokumentacje usprawniające prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami), 

 

· przygotowanie Kart ewidencji odpadami w wersji elektronicznej

(przygotowujemy ewidencje służące prowadzeniu na bieżąco ewidencji odpadów)

 

 

    wypełnianie różnorakiej sprawozdawczości m.in.:

 

· Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,

o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,  

 

· OPAK 1  lub  OPAK 2  lub  OPAK 3

(gospodarka opakowaniowa),  

 

· naliczanie opłaty produktowej (opakowaniowej)  

oraz wypełnianie sprawozdania OŚ-Op1,  

 

· naliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska

oraz wypełnienie sprawozdania.

 

 

 

4) W ofercie posiadamy

 

           - pomiary i badania w zakresie emisji do środowiska

             (tzw. pomiary środowiskowe - m.in. pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza, pomiary hałasu, badanie ścieków,

             badania wody)

 

jak również

 

            - pomiary nastanowiskach pracy

              (pomiary BHP) oraz różnego rodzaju inne badania, pomiary i analizy.

 

 

 

 

Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu uzupełnić brakujące elementy w obrębie ochrony środowiska, dzięki czemu wywiążecie się Państwo z nałożonych na Was powinności w ramach obowiązującego prawa.

  

 

 

Zapraszamy do współpracy !!!