• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Informacje

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 =>  Oto   POLITYKA PRYWATNOŚCI  kliknij tu

 

 =>  Oto  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY kliknij tu

 

EKOMERITUM Sp. z o.o. 

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

 

adres do korespondencji:

 

ul. Łabiszyńska 21 C

03-204 Warszawa

 

 

NIP: 5242838330

REGON: 368108548

 

 

sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000691789.

 

 

kapitał zakładowy:

150.000,00 zł

 

 

KRS