Dane adresowe - konsulting w zakresie ochrony środowiska, wnioski o pozwolenia, pomiary i badania, sprawozdania.

Informacje

 

„KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Jeżeli jesteś naszym klientem   KLIKNIJ  TU  

 

2. Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem, ale przekazałeś nam swoje dane osobowe   KLIKNIJ  TU  

 

3. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe w związku z występowaniem przez Ciebie w imieniu jednostki organizacyjnej   KLIKNIJ  TU  

 

 

 

Niniejszym informuję, że w dniu 24.08.2017 r. zostało dokonane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą EKOMERITUM Joanna Tarnkowska w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EKOMERITUM sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekształcenie zostało dokonane w trybie art. 5841 k.s.h.

 

Powstała w wyniku przekształcenia spółka pod firmą EKOMERITUM sp.  z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000691789.

 

 

Aktualne dane są następujące:

 

EKOMERITUM Sp. z o.o. (dawniej: Ekomeritum Joanna Tarnkowska)

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

 

 

adres do korespondencji:

 

ul. Łabiszyńska 21 A paw. C

03-204 Warszawa

 

 

NIP: 5242838330

REGON: 368108548

 

 

sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000691789.

 

 

kapitał zakładowy:

150.000,00 zł

 

 

KRS