Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Pomiary na stanowiskach pracy

 

W zakresie pomiarów i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, oferujemy m.in. pomiary:

 

 

- hałasu (natężenie hałasu na stanowisku pracy);

 

- zapylenia (pył całkowity i respirabilny);

 

- natężenia i równomierności oświetlenia

 

- stężeń substancji szkodliwych;

 

- drgań mechanicznych;

 

- mikroklimatu (środowiska termiczne: zimne, umiarkowane, gorące);

 

- pól elektromagnetycznych na stanowisku pracy;

 

- wydatku energetycznego;

 

- hałasu ultradźwiękowego (hałas ultradźwiękowy w zakresie 10 ÷ 40 kHz. zalicza się do czynników szkodliwych lub uciążliwych) 

 

- i inne.