• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pomiary na stanowiskach pracy

 

W zakresie pomiarów i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oferujemy m.in. pomiary:

 

- hałasu (natężenie hałasu na stanowisku pracy);

- badanie oświetlenia elektrycznego określonego poprzez natężenie i równomierność oświetlenia oraz oświetlenia dziennego na zewnątrz i w pomieszczeniach na stanowiskach pracy

- pobieranie próbek powietrza na stanowisku pracy do oznaczenia  pyłów przemysłowych (frakcja wdychana i frakcja respirabilna)

- wolnej krystalicznej krzemionki,

- związków organicznych i nieorganicznych,

- badanie stężenia tlenku węgla, tlenków azotu

 - metali,

- drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne,

- drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka,

- środowiska termicznego tzw mikroklimatu (środowiska termiczne: zimne, umiarkowane, gorące);

-  pól elektromagnetycznych na stanowisku pracy; 

- hałasu ultradźwiękowego (hałas ultradźwiękowy w zakresie 10 ÷ 40 kHz. zalicza się do czynników szkodliwych lub uciążliwych) 

- ciężkości pracy poprzez wyznaczenie wydatku energetycznego

- i inne.