• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Badania odpadów

 

Oferujemy pobór i wykonanie analiz laboratoryjnych oraz wykonanie opracowań / sprawozdań dotyczących odpadów:

a) testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów,

b) klasyfikację odpadów, zgodnie z obowiązującym Katalogiem odpadów,

c) opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania,

d) badania dopuszczające do dalszego wykorzystania odpadów np. jako paliwo energetyczne.

 

 

Podstawa prawna:

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1277 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

Załącznik nr 1  WYKAZ ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW SPORZĄDZA SIĘ BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 110 UST. 2 PKT 1 LIT. H USTAWY

Załącznik nr 2  ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH

Załącznik nr 3  ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Załącznik nr 4  ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ Z GRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Załącznik nr 5  ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH