Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Badania odpadów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie badań odpadów oferujemy m.in.:

 

- wykonanie poboru prób;

 

- opracowanie wyników badań w formie sprawozdania z badań;

 

- klasyfikację odpadów;

 

- wykonanie analiz laboratoryjnych odpadów oraz sporządzenie opinii ekologicznych o właściwościach odpadów wraz z ich klasyfikacją oraz wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania;

 

- opracowanie podstawowych charakterystyk odpadów oraz testy zgodności.