Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Pomiary hałasu

 

 

Oferujemy akredytowane pomiary hałasu emitowanego do środowiska.

 

Pomiary są wykonywane na terenie całego kraju.  

 

Efektem wykonania usługi jest przygotowane i dostarczane klientowi sprawozdanie. 

 

 

W zakresie usług pomiarowych oferujemy Państwu:

  • pomiary hałasu przemysłowego,

  • pomiary hałasu dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,

  • pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach,

  • pomiary poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń,

  • analizy akustyczne zakładów przemysłowych oraz pomieszczeń,

  • i inne.