Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza

 

Oferujemy akredytowane pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do środowiska wraz z akredytowanym poborem próbek / pomiarem.

 

Pomiary / pobory próbek są wykonywane na terenie całego kraju.

 

Efektem wykonania usługi jest przygotowane i dostarczane klientowi sprawozdanie. 

 

 

Laboratorium wykonująca pomiary posiada doświadczenie pomiarowe dzięki czemu zlecone nam prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

 


Oferujemy następujące pomiary:

 • pomiary stężeń gazów SO2, NO, NO2,N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, H2O i O2 w spalinach (A);

 • pomiary stężeń pyłów (A);

 • pomiary strumienia spalin (A);

 • pomiary RADONU
 • pomiary innych emitowanych zanieczyszczeń (m.in. HCl,  metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne) (A);

 • pobór próbek i oznaczenie LZO (A);

 • pobór próbek i oznaczenie zawartości rtęci (A)

 • pomiary zanieczyszczenia gazów sprężonych: ilości cząstek stałych, punktu rosy, zawartość oleju,

 • analiza granulometryczna pyłu w zakresie frakcji PM10, PM 2,5 (A);

 • ODORÓW

 

"A" - badane obiekty objęte zakresem akredytacji.

 

 

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych (substancje pyłowe, substancje nieorganiczne, substancje organiczne, lotne związki organiczne, metale i ich związki);

 • Pomiary parametrów gazów odlotowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych;

 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze parametrów gazów odlotowych dla instalacji i urządzeń energetycznych i technologicznych;

 • Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające i in.);

 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające i in.);

 • Pomiary skuteczności działania systemów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

 

 

Oferujemy szereg usług związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowo - gazowych oraz wentylacją przemysłową m. in.:

 • montaż króćców pomiarowych i stanowisk pomiarowych przeznaczonych do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych;

 • pomiary ciepła spalania paliw stałych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla kamiennego, brykiety węgla brunatnego, torf, koks, półkoks, oraz niewybuchowych substancji organicznych;

 • sprzedaż materiałów filtracji przemysłowej;

 • inne.