• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Operaty na emisję pyłów i gazów

 

Oferujemy akredytowane pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do środowiska wraz z akredytowanym poborem próbek / pomiarem.

 

Pomiary / pobory próbek są wykonywane na terenie całego kraju.

 

Efektem wykonania usługi jest przygotowane i dostarczane klientowi sprawozdanie. 

 

Laboratorium wykonujące pomiary posiada doświadczenie pomiarowe dzięki czemu zlecone nam prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

 

Wyniki z pomiarów i badań częstokroć używane są podczas wykonywania dokumentacji takich jak:

- operaty na emisję gazów, operaty na emisję pyłów,

- dokumentacje do pozwoleń zintegrowanych.

 

Proponujemy pomiary:

- wstępne – wykonywane tuż po rozruchu instalacji / urządzeń,

- okresowe- wynikające z otrzymanych decyzji lub wprost z treści obowiązujących aktów prawnych.

 

Zarówno jedne i drugie rodzaje pomiarów / badań stanowią dobre źródło informacji w przypadku przygotowywania dokumentacji takich jak operaty na emisję gazów, operaty na emisję pyłów będących załącznikiem do wniosków o decyzje / pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska.


Oferujemy następujące rodzaje pomiarów:

 • pomiary stężeń gazów – tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, zawartości wody i tlenu w spalinach
 • pomiary pyłów
 • pomiary strumienia spalin
 • pomiary innych emitowanych zanieczyszczeń m.in. HCl,  metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne
 • pobór próbek i oznaczenie LZO
 • pobór próbek i oznaczenie zawartości rtęci
 • pomiary zanieczyszczenia gazów sprężonych – na ilości cząstek stałych, zawartość oleju, punktu rosy
 • analiza granulometryczna pyłu w zakresie następujących frakcji PM10, PM 2,5
 • pomiary RADONU
 • ODORÓW

 

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:

 • Pomiary emitowanych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
 • Pomiary parametrów gazów odlotowych
 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze parametrów gazów odlotowych

pochodzących z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych jak i technologicznych

 

 • Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń

(m.in. odpylających i in.);

 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze (instalacje i urządzenia ochrony powietrza);
 • Pomiary skuteczności działania systemów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

 

Oferujemy szereg usług związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowo - gazowych oraz wentylacją przemysłową m. in.:

 • montaż króćców pomiarowych i stanowisk pomiarowych np. nakładek pomiarowych na emitory (emisja gazów i pyłów);
 • operaty na emisję gazów, operaty na emisję pyłów
 • pomiary ciepła spalania paliw stałych

(takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla kamiennego, brykiety węgla brunatnego, torf, koks, półkoks, oraz niewybuchowych substancji organicznych)

 • sprzedaż materiałów z zakresu filtracji przemysłowej
 • inne

LINKI:

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.