• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Nowe inwestycje Budowa / Rozbudowa

Przygotowujemy wnioski w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sporządzamy w tym celu Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oceny Oddziaływania Inwestycji

W przypadku gdy Urząd zgłosi podczas procedury rozpatrywania wniosku potrzebę przedłożenia innych dokumentacji również możemy je dla Państwa przygotować – lista poniżej.

Nasi klienci reprezentują różne branże przemysłu, handlu, usług  (m.in. są wśród nich architekci / projektanci / deweloperzy) oraz organizacje i administracja.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju już od ponad 10 lat

 

WNIOSKI O DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Przygotowujemy wnioski o decyzje dla:

 1. nowych, powstających zakładów,
 2. dla istniejących zakładów (rozbudowa zakładu lub budowa nowego zakładu w innej lokalizacji,
 3. dotyczące zmiany przeznaczenia obiektu (np. z magazynowego na produkcyjny),
 4. oraz dla innych inwestycji (m.in. dla ujęć wodnych w przypadku gdy podlegają pod uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach najczęściej są potrzebne jako złączniki do:

 1. wniosku o pozwolenie na budowę,
 2. wniosku o pozyskanie środków unijnych.

 

Najczęściej naszym klientom potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W celu jej uzyskania przygotowuje się dokumentację zwaną:

 1. karta informacji przedsięwzięcia – tzw. KIP (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
 2. raporty oceny oddziaływania na środowisko – tzw. RAPORT (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)

 

Przy ubieganiu się o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach często potrzebne są dokumentacje pomocnicze, które dołącza się jako załączniki do wniosku..

Są to m.in.:

 1. opinia geotechniczna,
 2. dokumentacja geologiczno–inżynierska,
 3. inwentaryzacja flory i fauny (potocznie zwana inwentaryzacją przyrodniczą),
 4. inwentaryzacja zieleni (dotycząca drzew i krzewów).

 

W trakcie ustalania terenu pod inwestycję mogą okazać się również niezbędne badania gruntów oraz przygotowanie planu remediacji, które również możemy Państwu zaoferować.

 

TRYB PRZYGOTOWANIA I ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJI

Przygotowania przez specjalistę dokumentacji KIP lub dokumentacji RAPORTU jako załącznika do wniosku o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się ze ścisła współpracą z Inwestorem / Projektantem – dokonywania ustaleń na etapie przygotowywania dokumentacji.

Osoba, która przygotowała wniosek/dokumentacją również uczestniczy w procedurze administracyjnej rozpatrywania dokumentacji w Urzędzie udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Urzędu, nierzadko dokonując kolejnych ustaleń na tym etapie z Inwestorem celem wprowadzenia korekt do dokumentacji.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się najczęściej do Urzędu Gminy, a dokumentacja opiniowana jest przez 3 dodatkowe Urzędy.

 

Zapraszamy do przejrzenia całej oferty !