• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Nowe decyzje Aktualizacje decyzji

Przygotowujemy wnioski o pozwolenia dla nowych (powstających) instalacji oraz dla instalacji już istniejących w przypadku potrzeby aktualizacji decyzji lub zmiany jej zakresu. 

Nasi klienci reprezentują różne branże przemysłu, handlu, usług oraz organizacje i administracji.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju już od ponad 10 lat

 

 

Sektor: EMISJA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Wykonujemy dokumentacje nazywane potocznie jako operaty na emisję gazów oraz operaty na emisję pyłów  w celem ubiegania się przez klientów o  pozwolenia na emisję gazów oraz pozwolenia na emisję pyłów.

 

Osoby z branży ochrony środowiska i z poza niej używają różnych nazw nazywając dokumentacje dotyczące pozwolenia i zgłoszenia w języku potocznym: pozwolenie na emisje gazów,

zezwolenie na emisje gazów, zezwolenia na emisję gazów,  pozwolenia na wytwarzanie pyłów a najczęściej pełna nazwą  pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery.

 

Niemniej jednak całość sprowadza się do przygotowania dokumentacji przez specjalistę sektorowego, który ma za zadanie stworzyć również wniosek o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza jako pismo przewodnie do dokumentacji  (w przypadku zgłoszenia emisji pismo przewodnie do zgłoszenia) i potem uczestniczyć w procedurze administracyjnej rozpatrywania dokumentacji w Urzędzie udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Urzędu .

 

 

Sektor: POBÓR WÓD I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW / KORZYSTANIE Z WÓD

 

Wykonujemy dokumentacje nazywane potocznie jako operaty wodnoprawne w celem ubiegania się przez klientów o  pozwolenia wodnoprawne nazywane inaczej pozwolenia wodno prawne lub , pozwolenie wodno-prawne.

 

Od pewnego czasu również zostały wyodrębnione jako oddzielna grupa formy zgód administracyjnych nazywanych zezwolenie wodnoprawne / zezwolenia wodnoprawne, w ubieganiu się o które również możemy Państwa wspomóc.

 

Tak jak w przypadku poprzedniego sektora sprowadza się to do przygotowania dokumentacji przez specjalistę sektorowego, który ma za zadanie stworzyć również wniosek o pozwolenie wodnoprawne jako pismo przewodnie do dokumentacji  (w przypadku zgłoszenia pismo przewodnie do zgłoszenia) i potem uczestniczyć w procedurze administracyjnej rozpatrywania dokumentacji w Urzędzie udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Urzędu .

 

     

Sektor: GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wykonujemy dokumentacje nazywane potocznie jako:

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów czy też zezwolenia na wytwarzanie odpadów,

- pozwolenia na przetwarzanie odpadów czy też zezwolenia na przetwarzanie odpadów

- pozwolenia na zbieranie odpadów czy też zezwolenia na zbieranie odpadów

oraz dokonujemy

- wpisania transportu odpadów do bazy odpadowej

- rejestracji podmiotów w bazie BDO.

 

Tak jak w przypadku poprzedniego sektora sprowadza się to do przygotowania dokumentacji przez specjalistę sektorowego, który ma za zadanie stworzyć również wniosek o pozwolenie na gospodarowanie odpadami w danym zakresie jako pismo przewodnie do dokumentacji  i potem uczestniczyć w procedurze administracyjnej rozpatrywania dokumentacji w Urzędzie udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Urzędu (w przypadku wpisania do rejestru / bazy odpadowej dokonanie wpisu).

 

 

ORAZ INNE DOKUMENTACJE

 

Zapraszamy do przejrzenia całej oferty !