• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Telefoniczny PRZEGLĄD potrzeb firmy w zakresie ochrony środowiska

TELEFOICZNY PRZEGLĄD potrzeb firmy w zakresie ochrony środowiska.

Podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej oferujemy rozpoznanie potrzeb Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska t.j. MINI AUDYT TELEFONICZNY podczas którego sprecyzujemy Państwa potrzeby i po którym będziemy w stanie złożyć Państwu ofertę na usługi, które rozwiążą Państwa problemy.

 

Rozpoznajemy potrzeby w następujących zakresach:

uregulowanie stanu formalnoprawnego: emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarowania odpadami, pobieranych wód, odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, wprowadzanie ścieków do kanalizacji innego podmiotu,              

- ewidencji i sprawozdawczości z zakresu: naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wypełnienia sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w powyższym zakresie, wypełnienia sprawozdań w ewidencji KOBIZE, zaprowadzenia ewidencji odpadów, wypełnienia zbiorczego zestawienia w zakresie gospodarowania odpadami, wypełnienia sprawozdań dotyczących opakowań, wypełnienia zgłoszenia i sprawozdań dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

pomiarów i badań w zakresie: emisji gazów i pyłów, poboru wód, odprowadzanych ścieków, emisji hałasu, odpadów, gruntów.

- potrzeby montażu króćców, sprzedaży separatorów ścieków, urządzeń do redukcji emisji LZO.