• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Kontrola WIOŚ - kontrola z Urzędu Marszałkowskiego

  

Najczęściej spotykamy się z kontrolami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) lub z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Wspomożemy Państwa w zrealizowaniu ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH  wydanych przez oba w/w organy.

Działamy sprawnie, dokonujemy szybkiego rozpoznania potrzeb i wyceny.

Oferujemy  usługi w konkurencyjnych cenach i wartkie wykonanie zleconych zadań.

 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  0-605 390 203.

 

 

Najczęściej spotykaną kontrolą jest  kontrola WIOŚ

 

Kontrola WIOŚ  może być:

 

 • a) planowa (wpisana do planu kontroli Urzędu)

 

 • b) okresowa (kontrola zakładu co pewien czas wynikająca z jego specyfiki działania lub posiadanych instalacji)

 

 • c) incydentalna (wynikająca ze zdarzenia jakie dotknęło jakiś inny podmiot np. sąsiada zakładu)

 

Nasza firma wspomoże Państwa w zrealizowaniu ZARZĄDZEŃ POKONTROLNYCH  WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska)

 

 

Działamy szybko, dokonujemy sprawnie rozpoznania potrzeb oraz wyceny usług.

Oferujemy  usługi w konkurencyjnych cenach i szybko wykonujemy zlecone zadania.

 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0-605 072 880.

 

Szybko poczynione działania przez zakład mają szanse poskutkować dotrzymaniem terminów nakazanych Państwa firmie przez Urząd.

 

 

 

Prosimy o kontakt w następujących zakresach:

- chęci uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie:

              a) emisji gazów i pyłów,

              b) przetwarzania, wytwarzania, transportu, zbieranie odpadów,

              c) pobierania wód z ujęć,

              d) zrzutu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,

              e) odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe

                  do kanalizacji innej firmy / instytucji,

              f) władania instalacjami podlegającymi pozwoleniu zintegrowanemu,

 

- potrzeby naliczenia i wypełnienie sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,

- potrzeby zaraportowania do KOBIZE,

- zaewidencjonowania  odpadów,

- uzupełnienia zbiorczego zestawienia z gospodarki odpadami ,

- uzupełnienia sprawozdań opakowaniowych,

- uzupełnienia zgłoszenia i wypełnienia sprawozdań dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 

- potrzeby  wykonania pomiarów i badań w zakresie:

 •  emisji gazów i pyłów,

 •  pobieranych wód z ujęć,

 •  odprowadzania ścieków (w tym ścieków zawierających substancje   

    szczególnie szkodliwe odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu)

    oraz wód opadowych i roztopowych oraz ścieków odprowadzanych do wód

    lub do ziemi)

 •   emisji hałasu do środowiska,

 

- przeprowadzenia kontroli szczelności urządzeń mających na celu chronić środowisko,

 

- potrzeby zamontowania separatora (podczyszczanie ścieków) lub urządzenia do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in.  LZO),

 

oraz innych zakresach.

 

 

Zapraszamy do współpracy   

 

-

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje

należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność