Dokumentacja geologiczno–inżynierska

 

 

Dokumentacja geologiczno–inżynierska

 

 

W przypadku, gdy występują skomplikowane warunki gruntowe wykryte podczas badań gruntu, najczęściej występuje potrzeba przygotowania dodatkowych  dokumentacji:

 

 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

[Prawo Geologicze i Górnicze]

 

 oraz

 

- dokumentacji badań podłoża gruntowego (geotechnicznych warunków posadowienia) [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 oraz norma europejska dotyczącą fundamentów i obiektów budowlanych Eurokod 7].

 

 

Często jako część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonuje się prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli występują.

 

Czas na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest uzależniony od firmy, która go wykonuje, od wielkości zadania a także od sprawności działania urzędów..

 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga zatwierdzenia. 

 

 

1)  Wykonuje się ją opierając się na opracowanym, a także przedłożonym do zatwierdzenia  „Projekcie robót geologicznych”. (Projekt obejmuje dane dotyczące projektowanej budowli, jej rodzaj, wymiary głębokość i sposób posadowienia). Projekt robót geologicznych należy złożyć do zatwierdzenia we właściwym urzędzie ze względu na obszar inwestycji oraz jej wielkość. W Warszawie jest to Biuro Ochrony Środowiska. Projekt składane są do starostwa. Oczywiście trzeba liczyć się z potrzebą udzielenia wyjaśnień na pytania doprecyzowujące, jakie mogą ewentualnie wystąpić od Urzędu

 

Zgodnie z prawem czas wyznaczony dla Urzędu na rozpatrzenie projektu wynosi do 30 dni.

W szczególnych przypadkach czas na zatwierdzenie dokumentacji może przedłużyć się do 60 dni.

 

2) Po otrzymaniu decyzji, zatwierdzającej projekt ze starostwa, jako kolejny krok składa się informację o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, które można rozpocząć po 14 dniach od daty złożenia tej informacji.

 

3) Następnie wykonuje się zaprojektowane badania gruntu w ramach prac laboratoryjnych i terenowych.

 

4) „Jako kolejny krok” przygotowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską, która przedkłada się  do zatwierdzenia. Najczęściej na zatwierdzenie czeka się około 3 tygodni. (Decyzja ta uprawomocnia się po 14 dniach od jej wydania).

 

 

W praktyce, od momentu złożenia projektu prac geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływają około trzy miesiące. W szczególnych przypadkach czas ten oczywiście może się wydłużyć.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera szczegółowe wnioski i zalecenia dotyczące sposobu odwodnienia i fundamentowania.

 

W części graficznej zawarte są mapy obrazujące różne zakresy m.in. warunki geologiczno-inżynierskie, przekroje, karty sondowań. Dodatkowo obejmuje tabelę z parametrami geotechnicznymi i zestawieniem wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (jeżeli  były wykonywane).

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.