Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Badania geotechniczne gruntów

 

Geotechniczne badania gruntów

 

Poddanie gruntów badaniu ma na celu określenie ich właściwości geotechnicznych oraz umożliwienie właściwego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego.

 

Istnieje kilka rodzajów badań gruntów:

  • laboratoryjne – w celu  dookreślenia właściwości takich jak wilgotność, właściwości mechaniczne, gęstość pozorna, właściwości szkieletu gruntowego, porowatość, zawartość części organicznych, skład granulometryczny i mineralogiczny,

  • rekonesans podłoża budowlanego poprzez przykładowo: przeprowadzenie sondowania, odkrywek lub otworów badawczych w celu profilowania,

  • makroskopowe - in situ        

  •       a) wstępna – pierwsza ocena wilgotności gruntu tz. czy grunt jest  nawodniony, mokry , wilgotny czy suchy

  •       b) określenie rodzaju  gruntu (niespoisty czy spoisty) przy pomocy prób rozmakania, wałeczkowania, rozcierania,

  •       c) nazwanie barwy gruntu,

  •       d) wyznaczenie zawartości CaCO3 .

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.