Badania geotechniczne gruntów

 

Geotechniczne badania gruntów

 

Poddanie gruntów badaniu ma na celu określenie ich właściwości geotechnicznych oraz umożliwienie właściwego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego.

 

Istnieje kilka rodzajów badań gruntów:

 

  • laboratoryjne – w celu  dookreślenia właściwości takich jak wilgotność, właściwości mechaniczne, gęstość pozorna, właściwości szkieletu gruntowego, porowatość, zawartość części organicznych, skład granulometryczny i mineralogiczny,

  •  
  • rekonesans podłoża budowlanego poprzez przykładowo: przeprowadzenie sondowania, odkrywek lub otworów badawczych w celu profilowania,

  •  
  • makroskopowe - in situ        

  • a) wstępna – pierwsza ocena wilgotności gruntu tz. czy grunt jest  nawodniony, mokry , wilgotny czy suchy

  • b) określenie rodzaju  gruntu (niespoisty czy spoisty) przy pomocy prób rozmakania, wałeczkowania, rozcierania,

  • c) nazwanie barwy gruntu,

  • d) wyznaczenie zawartości CaCO3 .

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.