Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Separatory / Skrzynki rozsączające

 

 

Separator substancji ropopochodnych urządzenie instalowane w systemach kanalizacji deszczowej przeznaczone do oddzielania zanieczyszczeń ropopochodnych ze ścieków. Główne zastosowanie urządzenie znajduje przede wszystkim w oczyszczaniu  wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów miejskich, stacjach benzynowych, bazach paliw, parkingów i terenów zakładów przemysłowych.

 

Dzięki zastosowaniu separatora odprowadzane wody opadowe i roztopowe będą spełniały wymagania określone przepisami prawa. Na instalację separatora w systemie kanalizacyjnym nie jest wymagane  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

Oferujemy separatory o różnej przepustowośc jak również skrzynki rozsączające.

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego   

 

 

 

Przykładowe zdjęcia urządzeń:

 

 

.