• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Konsultacje w różnych zakresach tematycznych

 

W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny   tel. kom.  605 390 203

 

EkoMeritum jest firmą działającą na terenie całej Polski już ponad 10 lat. Specjalizujemy się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska. 

Nasze doświadczenie popierają otrzymane przez nas REFERENCJE zamieszczone na niniejszej stronie www.

 

Wykonujemy m.in. takie dokumentacje i usługi jak:

 

a) karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko  celem jest ubieganie się  przez Inwestora  o dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

(podczas działań inwestycyjnych takich jak: budowa obiektów, rozbudowa obiektów, zmiana przeznaczenia obiektów),

 

b) operaty na emisje gazów, operaty na emisje pyłów, operaty wodnoprawne, operaty na gospodarowanie odpadami celem ubiegania się o pozwolenia na emisję gazów, pozwolenia na emisję pyłów, zezwolenie na emisję gazów, zezwolenie na emisję pyłów, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, pozwolenia zintegrowane

(zmiany decyzji, odnawianie decyzji po zakończeniu ich obowiązywania, ubieganie się o nowe decyzje w przypadku planowanych zmian w instalacjach, procesach lub dostawianiu nowych urządzeń),

 

c) w przypadku gdy zdarzy się kontrola WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) pomagamy firmom zrealizować zarządzenia pokontrolne,

 

d) oferujemy akredytowane pomiary i badania w zakresie ochrony środowiska i bhp,

(w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, badań wody, ścieków, odpadów, gruntów, emisji hałasu i pół elektromagnetycznych i in.)

 

e) w przypadku konieczności zamontowania króćców pomiarowych lub gdy potrzebny jest separator substancji ropopochodnych pomagamy rozwiązaniu tego problemu.

 

 

Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu oraz pomogą uzupełnić brakujące elementy w zakresie pozwoleń, pomiarów i badań, sprawozdań oraz innych zagadnień.

 

 

Zapraszamy do Współpracy !