• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenia na zbieranie odpadów

 

 

Zbieranie odpadów

 

Spotykamy się z następującymi rodzajami postepowania z odpadami: zbieranie, transportowanie, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie lub składowanie odpadów.

Zbieranie odpadów jest jednym z aspektów gospodarowania odpadami którym zajmują się podmioty w Polsce - w celu zgodnego z prawem działania na rynku wymagane jest posiadanie decyzji  pozwolenie na zbieranie odpadów. 

 

Nasza firma przygotowuje kompletne operaty o pozwolenie na zbieranie odpadów załączane do wniosków w trakcie procedury administracyjnej ubiegania się uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

 

Wśród naszych klientów są reprezentanci różnych branż – nie tylko zakłady /  firmy handlowe / firmy usługowe / organy administracji / in.

 

Opracowania przygotowujemy dla klientów zlokalizowanych w całym kraju.

 

 

Operaty należy przygotować gdy prowadzi się działania w zakresie:

 

- zbierania odpadów z własnych filii / oddziałów lub zbierania odpadów od innych podmiotów, (pozwolenie na zbieranie odpadów)

 

- rozszerzenie posiadanych decyzji o nowe kody odpadów, (pozwolenie na zbieranie odpadów)

 

- upływanie terminu na który zostało udzielone pozwolenie na zbieranie odpadów.

 

 

Zezwoleń w przedmiotowym zakresie udziela się na do 10  lat.

(Art. 44.  UO)

 

Podmiot chcący zbierać odpady powinien uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów w odpowiednim zakresie zanim przystąpi do ich zbierania !

 

Z dodatkowymi informacjami możecie się Państwo zapoznać pod linkami zamieszczonymi poniżej:

 

   - Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

  - Nowe wymagania w sprawie magazynowania odpadów - Artykuł: „Rozporządzenia do pakietu odpadowego 2018” 

 

Zakłady i inne przedsiębiorstwa  nie posiadające pozwolenia na zbieranie odpadów, a podlegające pod ten obowiązek, podczas kontroli WIOŚ zostaną zobowiązane w formie przekazanych zarządzeń pokontrolnych do uzupełnienia dokumentów poprzez uregulowanie stanu formalnoprawnego !

 

 

Jesteś na podstronie:

Pozwolenie na zbieranie odpadów.  

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.