• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Przetwarzanie odpadów - pozwolenia

 

 

Przetwarzanie odpadów

 

Są różne zakresy gospodarki odpadami przykładowo: przetwarzanie, wytwarzanie, transportowanie, zbieranie, magazynowanie oraz składowanie odpadów. Skoncentrujemy się tu na usługach związanych  ubieganiem się o pozwolenie na przetwarzanie odpadów. 

 

Przygotowujemy dla klientów opracowania dotyczące ubiegania się o pozwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące załączniki do wniosków o decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.

 

Usługi świadczymy dla przedsiębiorstw i instytucji  – produkcyjnych, handlowych i usługowych. Wśród naszych klientów znajdują się również przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, deweloperzy,  administratorzy obiektów, spółki skarbu Państwa, szpitale, Służby mundurowe i in..

 

Operaty wykonujemy dla firm zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

Dokumentacje opracowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie instalacji na danym terenie  (wykonywanie dodatkowej instalacji / kilku instalacji w wyniku funkcjonowania których będą przetwarzane odpady), (pozwolenie na przetwarzanie odpadów)

 

- zmiany w instalacji (modernizacja już istniejącej instalacji w wyniku działania  której będą przetwarzane  odpady lub zmiany w ilości i rodzajach przetwarzanych odpadów – rozszerzenie zakresu przetwarzanych odpadów o nowe kody), ( pozwolenie na przetwarzanie odpadów)

 

- dobieganie końca obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji). (pozwolenie na przetwarzanie odpadów, )

 

 

Decyzje w powyższym zakresie wydaje się  na czas do 10  lat.

(Art. 44.  UO)

 

Decyzję na przetwarzanie odpadów należy uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem  działalności w w/w zakresie !

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod zamieszczonymi niżej linkami:

 

   - Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

  - Nowe wymagania w sprawie magazynowania odpadów - Artykuł: „Rozporządzenia do pakietu odpadowego 2018” 

 

Przedsiębiorstwa / Instytucje nie dopełniające zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa w wyniku kontroli WIOŚ zazwyczaj otrzymują zarządzenia pokontrolne  nakładające na  nie obowiązek niezwłocznego uzupełnienia brakujących dokumentów regulujących stan formalno-prawny !

 

 

Jesteś na podstronie:

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów  

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.