• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie (zezwolenie) na emisję gazów i pyłów

         

 

 

Wykonujemy kompletne opracowania wniosków wraz z dokumentacjami o wydanie pozwoleń takich jak pozwolenie na emisję gazów oraz pozwolenie na emisję pyłów do atmosfery z różnego typu instalacji.

 

Instalacje nie podlegające pozwoleniom często wymagają zgłoszenia emisji gazów lub/i pyłów do powietrza – podejmujemy się również realizacji zgłoszeń.

 

Klientami naszej firmy są zarówno prywatne zakłady produkcyjne jak i firmy handlowe / usługowe, ponadto administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa oraz różnorakie instytucje publiczne i innego rodzaju podmioty.

 

Dokumentacje takie jak pozwolenie na wytwarzanie pyłów /  zezwolenie na emisję gazów, zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

Opracowania wraz z wnioskami o pozwolenie na emisję gazów czy pozwolenie na emisję pyłów  / zgłoszenia tworzy się w poniżej przytoczonych sytuacjach:

 

- posadowienie różnego typu nowych instalacji związane z rozpoczęciem działania nowego zakładu produkcyjnego lub lokalizowaniem nowej instalacji w już istniejącym zakładzie,

- zmiany w już funkcjonujących instalacjach (związane z  np. ze zmianami rodzaju lub wielkości wcześniej działających w tejże lokalizacji instalacji lub zmianami w prowadzanych procesach produkcyjnych / innych),

- dobieganie do końca okresu na który obowiązuje aktualnie posiadane pozwolenie na wytwarzanie pyłów /  zezwolenie na emisję gazów.

 

Decyzje administracyjne w tym zakresie są wydawane na okres czasu do 10 lat ich obowiązywania.

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji / procesu !

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

LINKI:

 

Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.